بالا

سال تحصیلی 98-99

درس خارج فقه- کتاب القصاص- جلسه 3، 17-07-98
درس خارج فقه- کتاب القصاص- جلسه 2- 10-07-98
درس خارج فقه- کتاب القصاص- جلسه 1- 27-06-98