خطا
  • XML Parsing Error at 9:19. Error 76: Mismatched tag

خبرگزاری دانشجو - عرضه نظریه اندیشه مدون در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

شنبه, 01 تیر 1392 ساعت 10:09

به گزارش خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»، حجت الاسلام داودی پور در نشست نظریه اندیشه مدون که عصر امروز در بخش تحول علوم انسانی بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار شد به بررسی ویژگی های این نظریه پرداخت.

داودی پور گفت: ما معتقدیم که دین اسلام جامعیت دارد و این جامعیت به معنی موثر بودن در همه ابعاد زندگی بشر است، اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که روش استخراج مبانی علوم از منابع دینی بسیار اهمیت دارد و روش های موجود موثر و کارآمد نیستند.

عضو موسسه نظریه های راهنما در تحول علوم انسانی افزود: نظریه اندیشه مدون معتقد است علاوه بر پرداختن به بعد جهانشمول و ثابت دین باید به احکام دینی که متناسب با زمان تغییر می کنند توجه کرد.

وی خاطرنشان کرد: نظریه اندیشه مدون، یک نطریه راهنما برای کشف نظریات اسلام از منابع وحیانی است و این نطریه به صورت قابل توجهی کارآمد است.

داودی پور اظهار داشت: باور عمومی فقیهان و مجتهدان این است که احکام شرعی به طور کلی جهانشمول و ثابت هستند، اما این نظریه معتقد است احکام دینی دارای دو بخش هستند که بخشی از آن جهانشمول و بخشی دیگر متناسب با موقعیت است.

عضو موسسه نظریه های راهنما در تحول علوم انسانی بیان بیان داشت: منابع دینی دارای دو بخش هستند، یک بخش تبیین کننده جهان بینی هایی است که نسبت به علوم وجود دارد و بخش دیگر تبیین کننده راهکار های عملی برای علوم موجود است.

وی اضافه کرد: بخش دوم بیان کننده  مبانی پذیرفته شده، اهداف دین در ساحت های مدیریتی و تبیین کننده نظام هایی است که این نظام ها در برگیرنده نهاد هایی است که رسیدن به اهداف را آسان می کند.

داودی پور گفت: این نظریه نیز دارای دو بخش است، بخش اول فلسفه و جهان بینی نسبت به علوم را تبیین می کند، اما فلسفه از روش عقلی مطلق استفاده نمی کند بلکه از روش اجتهادی استفاده می کند. به عنوان مثال می توان در اقتصاد مسئله محدودیت منابع مطرح می شود اما در جهان بینی اسلامی و با توجه به آموزه های اسلامی خداوند رازق بوده و محدودیت به دلیل عدم بهره برداری صحیح است.

وی اضافه کرد: بخش دوم شامل عمل در زمینه استخراج مبانی از منابع و استخراج عناصر مرتبط با علوم و در نهایت ایجاد نهادهای تاثیر گذار و در نهایت تاسیس مکاتب علمی و اسلامی است.

عضو موسسه نظریه های راهنما در تحول علوم انسانی در ادامه به روش های موجود نطریات در تشکیل نظام های جهانشمول اشاره و بیان کرد: در نظریات سه روش وجود دارد، یکی از این روش ها مراجعه مستقیم به متون وحیانی است، روش دیگر، مراجعه غیر مستقیم در استفاده از منابع بوده و روش سوم استنباط موازی از عناصر موجود در منابع می باشد.

داودی پور تاکید کرد: روشی که این نظریه از آن برای ایجاد یک نظریه مدون و جهانشمول استفاده کرده است مراجعه غیر مستقیم به منابع دینی بوده که این روش خود دارای دو راه حل است.

وی ادامه داد: در راه اول که از پایین به بالاست، با مراجعه به فتوای مراجع و کنار هم گذاشتن نظرات یک نظر ثانویه و کاربردی برداشت می گردد، در راه دوم که از بالا به پایین است، ما به شکل ثبوتی انتظار داریم که از شناخت یک عنصر به شناخت عناصر دیگر در بخش های پایین تر برسیم.

عضو موسسه نظریه های راهنما در تحول علوم انسانی در پایان تاکید کرد: این نظریه بیش از 20 سال است که مطرح شده است و تاکنون هیچگونه نقدی برآن وارد نشده که این نشانگر جامع و کامل بودن این نطریه است.
لینک خبر