دیدگاه ها

بایگانی

شهید مطهری ـ رضوان الله علیه ـ نمایندۀ تفکر اعتدالی است که مورد قبول امام ـ قدس سره ـ بود.

روز دوازدۀ اردیبهشت به نام روز معلم نامیده شده است؛ هر چند خاطرۀ تلخی را برای ما یادآوری می کند. روزی است که شهید مطهری ـ رضوان الله علیه ـ در سحرگاه آن روز به شهادت رسید و من همیشه به دوستان عرض می کنم یادم هست که صبح آن روز در مسیری می رفتم نمی دانستم که مسیر همان منزلی بود که شهید مطهری ـ رضوان الله علیه ـ شب قبل آنجا بود و و من آن لحظه اطلاع از جریان نداشتم. وقتی من به محل شهادت ایشان رسیدم، هنوز بخشی از خون ایشان و تکه هایی از بدن ایشان روی زمین بود؛ البته جنازه ایشان را برده بودند. به هر تقدیر شهید مطهری ـ رضوان الله علیه ـ در طول سال های طولانی که فعالیت علمی داشتند، خیلی شناخته نشدند و چندان کار علمی ایشان دانسته نشد و عمدتاً بعد از شهادت ایشان کار علمی شان شناخته شد. قبل از شهادت یک عدۀ خاص و محدود ایشان را می شناختند . نقل می کردند که ایشان سخنرانی می کرد و خدا رحمت کند مرحوم آقای کافی هم در همان جا سخنرانی داشت. موقع سخنرانی مرحوم آقای کافی جمعیت پر می شد و خیابان و کوچه جایی نبود و موقعی که زمان سخنرانی آقای مطهری می شد، بیست یا سی نفر پای منبرش بودند. اما خدا خواست کار علمی و زحماتی که کشیده بودند، برکت پیدا کرد و واقعاً یکی از منابع مناسب برای مطالعات اسلامی کتاب های ایشان است؛ هم برای افراد مبتدی، هم برای افراد متوسط و هم برای افراد محقق؛ چون واقعاً ایشان تلاش کرده مطالب را به زبان ساده بیان کند ولی واقعا مطالب دقیق و علمی است. ما همیشه به طلبه ها می گوییم خوب درس بخوانید. آدم از خوب درس خواندن ضرر نمی کند و حتی اگر انسان نخواهد کار علمی به معنای خاص کلمه انجام دهد، اگر خوب درس خوانده باشد، آنچه به مردم عرضه خواهد کرد، مطلب درست و مبتنی بر منابع و مبانی خواهد بود. نمونه اش کارهای شهید مطهری ـ رضوان الله علیه ـ است و حتی کارهای عمومی ایشان مثل سخنرانی ها مملو از مطالب دقیقی است که حتی برای محققین قابل استفاده است. اما متاسفانه همیشه این طور بوده و امروزه هم می بینیم که بسیاری از آنچه عرضه می شود در سطح عمومی و حتی در سطح خاص مبتنی بر یک مطالعه و دقت در مسائل اسلامی نیست. عناوین زیبایی انتخاب می شود و حرف هایی که ظاهرش ظاهر زیبایی است، مطرح می شود و احیاناً برخی از طلبه های جوان هم جذب می شوند؛ ولی وقتی نگاه می کنی، آن کسی که این حرف ها را حتی در مطالب عادی و متعارف دینی عرضه می کند، تسلط کافی برای ارائه همان ها را هم ندارد. چقدر برخی ها حرف ها می زنند و نوآوری هایی را در مباحث مختلف اصول فقه ادعا می کنند. بعد نگاه می کنیم می بینیم بر بحث های خیلی سادۀ اصولی و فقهی مسلط نیستند و در آن ها دقیق نیستند. کسی که بر مطالب عادی فقهی و اصولی که قرن ها روی آن کار و مطالعه و تحقیق شده مسلط نیست، چطور می تواند در آن موارد کار نشده یا کمتر کار شده حرف جدید بزند! خدا رحمت کند شهید مطهری ـ رضوان الله علیه ـ را مطالب ایشان پر است از مطالب نو که مبتنی است بر دقت های علمی و مطالعات عمیق و بر خاسته از تسلط بر منابع و مبانی. آن جریان مقابل که آقای مطهری را به شهادت رساند، هم یک جریان طلبگی بود. فرقان توسط یک طلبه ای درست شده بود و آن طلبه هم به اصطلاح خودش یک آدم نوآوری بود! و اصلش برای ترور نبود، بلکه به اینجا منتهی شد. درست نقطۀ مقابل آقای مطهری ـ رضوان الله علیه ـ قرار داشتند؛ یعنی هر چقدر آقای مطهری آدمی است عمیق، آدمی است آشنای با مبانی، آدمی است که بررسی لازم می کند و، ضوابط یک کار علمی را انجام می دهد و در عین حال آدمی نوآور و دنبال حقیقت است، آن طرف مقابل دقیقا به عکس است. ما می بینیم مثلاً مطالبی که آقای مطهری ـ رضوان الله علیه ـ در مورد حجاب بحث کرد، خیلی در زمان خودش صدا بلند کرد و خیلی به ایشان حمله شد. مطالبی که آقای مطهری ـ رضوان الله علیه ـ در مورد امام حسین ـ علیه السلام ـ بحث کرد، نیز با مخالفت مواجه شد. هنوز ایشان به سبب آن بحث ها مورد هجمه است به خصوص در محیط هایی که افراطی گری مطرح است. یکی از کارهایی که در هندوستان و پاکستان انجام می شود در این ایام عاشورا لعن مرحوم آقای مطهری است! همین آقای مطهری که با برخی از مطالب برخورد علمی می کرد، از نوآوری حمایت می کرد. آقای مطهری ـ رضوان الله علیه ـ کسی بود که دکتر شریعتی را دکتر شریعتی کرد. اگر ایشان نبود که دکتر شریعتی آن نمی شد. تأسیس و راه اندازی حسینیۀ ارشاد از کارهای آقای مطهری ـ رضوان الله علیه ـ بود. مغز متفکر حسینیۀ ارشاد آقای مطهری ـ رضوان الله علیه ـ بود. یک اجلاسی را در حسینیۀ ارشاد برگزار کرد که محصولش شد یک کتابی که اگر اشتباه نکنم با عنوان محمد (ص) ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ خاتم پیامبران منتشر شد. برای آن اجلاس از افراد مختلف از سراسر کشور خواسته شد که مقاله بنویسند. از جمله کسانی که برای اجلاس مقاله نوشتند دکتر شریعتی بود. آقای مطهری ـ رضوان الله علیه ـ وقتی مقالۀ ایشان را خواند، خیلی خوششان آمد. از دکتر شریعتی دعوت کرد که در حسینیۀ ارشاد سخنرانی کند. ایشان آمد و سخنرانی کرد و به خاطر سبکی که داشت سخنرانی ایشان از نظر نحوۀ بیان جذاب بود و خیلی افراد جذب شدند و حسینیه ارشاد کم کم تبدیل شده به مرکزی به اسم دکتر شریعتی که حالا خیلی ها فکر می کنند مبتکر حسینیه دکتر شریعتی است در حالی که ایشان تهران نبودند تا بخواهد کاری انجام دهد. ایشان بعد آمدند به تهران و البته اطرافیان آقای شهید مطهری ـ رضوان الله علیه ـ که دیدند کار آقای دکتر شریعتی در حسینیه خیلی گرفت رفتند دور وبر ایشان! می خواهم این را بگویم آقای مطهری یک آدمی بود که خودش نوآور بود و خودش دنبال حرف تازه بود و از کسانی که حرف تازه می زدند، حمایت می کرد. او از شریعتی حمایت کرد؛ البته بعد که شریعتی خیلی اوج گرفت و مرحوم مطهری دید برخی از حرف ها زده می شود که خارج از ضابطه است و کم کم داشت این حرف ها بیشتر می شد. بالاخره آدمی که در یک زمینه کاری تخصص آن چنانی ندارد و بنا است دائم برای مردم حرف بزند و حرف تازه و جذاب بزند، یواش یواش سر و کارش به حرف های بی مبنا می افتد. این منبری ها می گویند چه کنیم وقت زیاد و مطلب کم و باید آب قاطی کنیم که چیزی در بیاید! اگر اشتباه نکنم مرحوم آیت الله انصاری شیرازی ـ رضوان الله علیه ـ یا حضرت آیت الله جوادی ـ حفظه الله ـ این داستان را برای من نقل کردند که در جلسات علامه طباطبایی ـ رحمۀ الله علیه ـ که در منزل آقای انصاری شیرازی ـ رضوان الله علیه ـ برگزار می شد، آقای مطهری آمد یک گونی با خودش آورد و از داخل آن کتاب درآورد و تمام کتاب های داخل گونی آثار دکتر شریعتی بود. آقای مطهری این کتاب ها را تقسیم کرد بین آقایانی که در جلسه بودند و گفت هر کدامتان یکی از این کتاب ها را بخوانید و نقدش کنید؛ یعنی آدم منصفی بود و اگر می خواست شریعتی را نقد کند، همین طوری حرف نمی زد. آقای مطهری ـ رضوان الله علیه ـ این کار را نکرد، در جلسۀ علامه طباطبایی ـ رضوان الله علیه ـ همه آدم های اهل علم و فضل بودند، آدم های متفکری بودند، که همه جزء فضلای برجسته حوزه بودند. آقای مطهری کتاب ها را به همه می دهند تا بخوانند و بعد نقد کنند. بنابراین آقای مطهری ـ رضوان الله علیه ـ نو آور بود و از نوآوری حمایت می کرد و اگر هم می دید از آن طرف حرف بی حساب است، نقد می کرد اما نقدش هم روی انصاف بود و هیچ وقت نیامد بگوید شریعتی کافر است و فاسق است و این طوری برخورد نکرد. همان زمان برخی تند برخورد می کردند و می گفتند شریعتی عامل استعمار است آمده مردم را منحرف کند و آقای مطهری چنین نظری نداشت و معتقد بود که اشتباه می کند که باید نقدش کرد. در مقابل، آن تفکر فرقانی آن هم ادعا داشت که می خواهد بیاید و حرف تازه و نو در حوزه داشته باشد. بالاخره طلبه است و درس طلبگی خوانده است ولی چون آن درس روی حساب و کتاب نبود و آن افکار بر مبنای درست قابل اعتماد نبود و روی شناخت دقیق منابع نبود، منتهی شد به اینکه یک شخصیتی مثل آقای مطهری ـ رضوان الله علیه ـ را با گلوله بزنند. این خطر همیشه هست. جریاناتی که بدون تحقیق و بدون مبانی درست و مطالعات درست، یک حرف های تازه ای می زنند، ممکن است اولش یک زاویه کوچکی با حق پیدا کنند ولی وقتی این ادامه پیدا کند، یک دفعه می بینید خیلی فاصله افتاد و می رود به جایی که اصلاً تصورش را نمی کردیم. به نظر من این روز دوازده اردیبهشت آن جنبه ای که مهم است حداقل برای ما حوزوی ها که کمتر توجه می شود، این است که ببینیم آقای مطهری ـ رضوان الله علیه ـ نمایندۀ چه تفکری بود و همان تفکر را حمایت کنیم. تفکری که امام ـ رضوان الله علیه ـتایید کرد و هیچ کسی را آن طور تایید نکرد. در مقابل جریانی که آقای مطهری ـ رضوان الله علیه ـ را کشت، نمایندۀ چه تفکری بود. آن جریان خطرناک هم متاسفانه این مقدار نبود که رئیسش کشته شد پس آن تفکر تمام شد، نه، افراطی گری جریانی نیست که با کشتن یک نفر از بین برود و الآن هم در خود حوزه جریاناتی این گونه هست و به جای اینکه یک حرفی را نقد علمی کند، شخصیت صاحب حرف را ترور شخصیتی می کند؛ البته الآن در این حد است و اگر کنترل نکنی، چهار روز دیگر به ترور شخص هم منتهی می شود! آخرش مثل همان فرقان است و فرقی نمی کند. این تند روی ها اولش ترور شخصیت است و فحش می دهند و لعن می کنند و تا اسم طرف را می آوریم می گویند لعنۀ الله علیه! گویا این لعن کردن ها از واجبات شرعی است و گویا نمی تواند نگوید. بالاخره طرف شیعه است. اگر تو نظر او را قبول نداری، عیب ندارد. ما که نگفتیم همه نظر همدیگر را قبول داشته باشیم ولی این چنین برخوردی هم درست نیست. اگر شما در این حد لعنۀ الله علیه پیش می روی، چند روز دیگر مریدهای شما در حد ترور شخص هم پیش می روند. لابد می گویند فلان آقا ملعون است و ملعون را باید کشت! بنابر این باید روی جریان آقای مطهری ـ رضوان الله علیه ـ به عنوان تفکر پذیرفته شده توسط امام ـ رضوان الله علیه ـ تأکید کرد. این هایی که می گویند امام تندروبود یا میانه رو؟ببینند امام چه چیز را تایید کرده است، می گوییم امام ـ رضوان الله علیه ـ آقای مطهری را تایید می کند. آقای مطهری نمایندۀ تفکر معتدل مبتنی بر منابع و مطالعات دقیق است. آقای مطهری شخصیتی که همه همگنانش به عظمت و علمیت از ایشان یاد می کنند. شما ببینید آقای جوادی ـ حفظه الله ـ مرحوم آقای انصاری و کسانی که با آقای مطهری ـ رضوان الله علیه ـ محشور بودند همه ایشان را در علم و عمل تکریم و تجلیل می کنند. خوب این شخصیت روز شهادتش را که روز معلم معرفی می کنیم، باید این تفکر را در حوزه مطرح کنیم. حوزه باید تربیت کند و اگر خارج از این معیار تربیت کنیم، اشتباه کرده ایم و به نظر من بزرگترین پیام شهادت آقای مطهری ـ رضوان الله علیه ـ برای ما طلبه ها این است که راه درست همین است که ایشان رفت. من نمی خواهم بگویم همه حرف های ایشان را قبول دارم نه ممکن است برخی از چیزهای آقای مطهری را من قبول نداشته باشم اما آنچه آقای مطهری (رض) فرموده روی حساب فرموده است. مثل اینکه ممکن است جایی ما با صاحب جواهر ـ رضوان الله علیه ـ اختلاف علمی پیدا کنیم. مگر بنده همه فتواهای ایشان را قبول دارم؟ اما به این معنا هم نیست که صاحب جواهر بی حساب حرف زده است. معلوم است که روی حساب حرف زده اما مبانی ما ممکن است فرق کند و نتایج متفاوت بدهد. دیگر فحش نمی دهیم به همدیگر و اینکه شما کافری و فاسقی چون این حرف را زده ای! جریانات افراطی این طوری متاسفانه در حوزه بوده است. اما شما ادبیات جواهر را ببینید واقعا مؤدبانه است. من فقط یک جا دیده ام صاحب جواهر یک کمی تند می شود و آن هم در بحث ولایت فقیه است که می گوید کسانی که در ولایت عامه فقیه تشکیک می کنند، بویی از فقه نبرده اند و با کلمات اهل بیت ـ علیه السلام ـ آشنایی ندارند. در مقابل مرحوم صاحب حدائق که شخصیت بزرگواری است و آدم متتبعی هم است و از نظر علمی خوب است روحیاتش یک روحیات تندی است. شما صاحب حدائق را ببین چقدر تند است. شمشیر را از رو می بندد و فحش می دهد به اول و آخر عده ای که می گویند زمین کروی است! یک طوری می گوید که گویا قول به کرویت زمین را کفر می داند در حالی که این بحث دینی و آخرتی هم نیست و امر قابل مشاهده است. البته خدا رحمتش کند ایشان در ادامه حیاتشان وقتی متوجه شد که اخباری گری چه جریان تندی می تواند باشد، فرمود من از اخباری ها فاصله گرفتم؛ هر چند عملاً فاصله نگرفته اما به هرحال کمک می کند و زمینه را فراهم می کند تامرحوم وحید بهبهانی ـ رضوان الله علیه ـ توانست اخباری گری را نابود کند و اگر حمایت های ایشان نبود، مرحوم وحید چنین کاری نمی توانست بکند. بالاخره مرجعیت حوزه در آن دوره دست اخباری ها افتاده بود و اصولی ها همه به کنجی رفته بودند و در زاویه بودند و تقیه می کردند. اخباری گری یک نوع افراطی گری و یک نوع وهابی گری است البته در مدل شیعی. روز 12 اردیبهشت به نظر من باید روز بزرگداشت تفکر منطقی و معتدل در جهان اسلام باشد و این تفکری است که ما حمایت می کنیم و امام آثار نمایندۀ این تفکر را صد در صد تایید کرد. امام ـ رضوان الله علیه ـ هم با آقای مطهری ـ رضوان الله علیه ـ اختلاف نظر دارد اما می خواهد بگوید این حرف ها روی حساب است و روی مبانی و ضوابطی است که باید رعایت شود. ظوابطی که وقتی می خواهیم در مورد دین اظهار نظر کنیم، باید آن ها را رعایت کنیم. ان شاء الله خدا به همه ما توفیق دهد که بتوانیم قدر دان این خون های پاکی باشیم که در این مسیر ریخته شده است. شهید مطهری ـ رضوان الله علیه ـ نمایندۀ یک جریانی است که در طول تاریخ همیشه این ها به شهادت رسیدند و مظلوم بودند مثل شهید اول ـ رضوان الله علیه ـ و شهید ثانی ـ رضوان الله علیه ـ و بزرگان تاریخ فقاهت و علم دین و اصحاب ائمه و بعد خود ائمه ـ علیهم السلام ـ . این میراث با این زحمات به ما رسیده و حالا چقدر ما این میراث را قدر دانی کنیم، این مسئولیت ما است.[1] [1] بیانات آیۀ الله هادوی تهرانی ـ دامت برکاته ـ در ابتدای دروس خارج فقه و اصول به مناسب روز معلم 12/2/95. - لینک مرتبط: خبرگزاری مهر شفقنا ابنا

اخبار

بایگانی

سخنرانی در همایش ملی نقش جامعه نخبگانی حوزه‌های علمیه در تحقق اقتصاد مقاومتی

حضرت آیت الله هادوی تهرانی در همایش ملی نقش جامعه نخبگانی حوزه‌های علمیه در تحقق اقتصاد مقاومتی در سالن همایش های دفتر تبلیغات اسلامی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. به گزارش واحد سردبیری مؤسسه رواق حکمت، برای بررسی این نقش برجسته، همایش ملی نقش جامعه نخبگانی حوزه‌های علمیه در تحقق اقتصاد مقاومتی در سالن همایش های دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود. در این همایش آیت الله هادوی تهرانی استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و رئیس موسسه رواق حکمت ضمن شرکت در این همایش روز چهارشنبه ۵ خرداد در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. دفتر آیت الله هادوی تهرانی --------------------- لینک مرتبط: خبرگزاری مهر

بررسی نظریه اندیشه مدون در نشست علمی "نقش اعتقادات و علم کلام بر علم اقتصاد"

ایمان به قیامت، افزایش نرخ پرداخت مالیات، افزایش نرخ عمل به تعهدات اقتصادی، کاهش نرخ مفاسد اقتصادی، افزایش نرخ توجه به منافع عمومی، افزایش نرخ سرمایه گذاری در بخش های عمومی را موجب می شود. به گزارش واحد سردبیری مؤسسه رواق حکمت، سلسله نشست های علمی با موضوعات مختلف به همت مؤسسات و مراکز علمی و پژوهشی حوزه برگزار شده و معاونت پژوهشی حوزه، این نشست ها و مقالات آن را در قالب «کتاب نمایه» تدوین و در اختیار خبرگزاری حوزه قرار داده است. آنچه در ذیل می خوانید، چکیده ای از نشست علمی «نقش اعتقادات و علم کلام بر علم اقتصاد» به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سخنرانی حضرت استاد: آیت الله هادوی تهرانی می باشد. اندیشۀ مدوّن با تقسیم دین نفس الأمری و دین مرسل، دین مرسل را شامل عناصر جهان شمول و موقعیتی می داند. عناصر جهان شمول اسلام دو گونه است: 1. عناصری که نمود جهان بینی اسلام در یک حوزه خاص هستند. این گونه عناصر از قبیل قضایای «هست» بوده و رنگ کلامی- فلسفی دارند؛ مطالعه رزاقیت خداوند در زمینه اقتصاد از جملۀ این قضایا است. 2. عناصری که از نتایج جهان بینی و از قبیل «باید» هستند. این قضایا شامل مبانی و اهداف اند. مجموع این دو عناصر، مکتب اقتصادی اسلام را تشکیل می دهند. اموری از قبیل مالیت و ارزش، آزادی فعالیت های اقتصادی و حدود آن، جایگاه دولت در اقتصاد و قواعد توزیع منابع طبیعی، ثروت و درآمد در زمرۀ مبانی و عدالت اقتصادی، قدرت اقتصادی حکومت اسلامی، رشد، استقلال و خودکفایی در عداد اهداف اقتصادی اسلام می باشند. از دیگر عناصر این نظریه، نظام، نهاد و حقوق است. با توجه به ضرورت نگاه سیستمی و نظام مند در اسلام، می توان به مجموعه هماهنگ، الگوی کامل، مفاهیم خالص و نظام کارآمد دست…

حضور آیت الله هادوی تهرانی در هجدهمین اجلاسیه اساتید سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم

آیت الله هادوی تهرانی در هجدهمین اجلاسیه اساتید سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم شرکت کرد. به گزارش سردبیری مؤسسه رواق حکمت، اجلاسیه اساتید سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم صبح روز پنج شنبه 95/02/30 با هدف بررسی انتظارات مراجع و رهبر معظم انقلاب از حوزه علمیه در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم و با سخنرانی آیت الله العظمی جوادی آملی (دامت برکاته) برگزار شد. در این مراسم آیت الله هادوی تهرانی به همراه اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی حوزه های علمیه، نمایندگان دفاتر و بیوت رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام، فرزندان آیت الله العظمی گلپایگانی(ره)، رییس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم و معاونان حوزه های علمیه حضور داشتند. دفتر آیت الله هادوی تهرانی

ادامه دروس خارج فقه آیت الله هادوی تهرانی

با توجه به اتمام بحث خارج اصول (کتاب دوم دفتر چهارم) به اطلاع شما خوبان و شاگردان آیت الله هادوی تهرانی می رساند، از روز دوشنبه سوم خردادماه 1395 خارج فقه مبحث کتاب حج در دو نوبت ساعت 10 تا 11 و ساعت 11 تا 12 تدریس می گردد. موفق و مؤید باشید. دفتر آیت الله هادوی تهرانی

شرکت در مراسم بزرگداشت ‌آیت الله العظمی بهجت در مسجد اعظم قم

حضرت آیت الله هادوی تهرانی در مراسم بزرگداشت هفتمین سالگرد ارتحال حضرت آیت الله محمدتقی بهجت شرکت کرد. به گزارش واحد سردبیری مؤسسه رواق حکمت، مراسم بزرگداشت هفتمین سالگرد ارتحال حضرت آیت الله محمدتقی بهجت پنج شنبه 30 اردیبهشت 1395 با حضور آیت الله هادوی تهرانی، مراجع عظام تقلید و علما در مسجد اعظم قم برگزار شد. بر اساس این گزارش، حضرات آیات نوری همدانی، جوادی آملی، علوی گرگانی و نمایندگان بیوت و دفاتر مراجع عظام تقلید حفظهم الله در این مراسم حضور داشتند. حاضران در این مراسم یادبود با قرات قرآن و ذکر فاتحه یاد و خاطره حضرت آیت العظمی الله بهجت (قدس سره) را گرامی داشتند و برای این عارف وارسته و سالک الی الله علو درجات را از خداوند متعال خواستار شدند. دفتر آیت الله هادوی تهرانی ---------------------- لینک مرتبط: خبرگزاری رسا تصاویر مرتبط

زیان‌های نسخه‌های خلاف‌شرع برخی از پزشکان بررسی شود

استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم گفت: برخی از پزشکان توصیه‌هایی خلاف‌شرع به بیماران می‌کنند و مدعی مفید بودن توصیه‌ها از نظر علمی هستند. در چنین مواقعی اهل فن باید بررسی کنند که آیا آسیب‌های آن توصیه‌ها بیشتر از فواید آنها هستند یا نه؟ به گزارش خبرگزاری فارس از قم، آیت‌الله هادوی تهرانی روز گذشته در همایش انسان، جامعه و سلامت که در سالن اندیشه دانشگاه قم برگزار شد گفت: چنین همایش‌هایی باید نقطه آغاز حرکت‌های عملی برای گسترش فرهنگ حفظ سلامتی در جامعه باشند. استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با اشاره به طب سنتی ابراز کرد: اگر موافقان و مخالفان طب سنتی با هم مذاکره کنند می‌توانیم فضایی را پدید بیاوریم که این طب با روش‌های نوین مورد آزمایش قرار بگیرد و تبدیل به طبی قابل عرضه به جامعه شود. عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان اینکه ضرب‌المثل عقل سالم در بدن سالم سخنی نادرست است اظهار کرد: چه بسیارند کسانی که بدن سالمی ندارند اما از عقل سالم و اندیشه‌های والا برخوردارند و چه بسیارند افرادی که با داشتن بدن سالم هیچ تلاشی برای رشد عقلی و فکری خود نکردند. هادوی‌تهرانی با اشاره به نگاه دین به مسأله سلامت بیان کرد: دین هم به سلامت انسان توجه می‌کند و هم به سعادت او چون پیامبران الهی برای تامین خوشبختی همه‌جانبه انسان برانگیخته شده‌اند. استاد حوزه علمیه هدف آفرینش انسان را مورد توجه قرار داد و گفت: انسان بدون هیچ دانشی پا به دنیا می‌گذارد در حالی که قرآن هدف آفرینش او را عبادت و معرفت یعنی شناخت خدا عنوان می‌کند بنابر این کارکرد دین این است که انسان را از نادانی به دانایی برساند. عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) تاکید کرد:…

مبانی کلامی اجتهاد عنوان سخنرانی آیت الله هادوی تهرانی در مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام)

آیت الله هادوی تهرانی در جمع طلاب دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. با توجه به فرارسیدن اعیاد شعبانیه و به مناسبت روز ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس (علیه السلام)، آیت الله هادوی تهرانی با حضور در مدرسه فقهی امام محمد باقر (ع) تحت اشراف حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (حفظه الله)، در جمع طلاب و فضلای دروس خارج این مدرسه در خصوص موضوع مهم «مبانی کلامی اجتهاد» به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. گفتنی است، مبانی کلامی اجتهاد یکی از کتب تألیف شده معظم له و کتاب سال 83 حوزه علمیه قم می باشد. زمان سخنرانی: چهارشنبه مورخ 22/02/95 ساعت 18:30 مکان: مدرسه فقهی امام محمد باقر (ع) دفتر آیت الله هادوی تهرانی ---------- لینک ها: تصاویر سخنرانی صوت سخنرانی