بالا

سال تحصیلی 1402-1401

درس خارج فقه- کتاب القصاص-جلسه 6- 25-08-1401
درس خارج فقه- کتاب القصاص-جلسه 5- 18-08-1401
درس خارج فقه- کتاب القصاص- جلسه 4- 11-08-1401
درس خارج فقه- کتاب القصاص- جلسه 3- 04-08-1401
درس خارج فقه- کتاب القصاص- جلسه 2- 27-07-1401
درس خارج فقه- کتاب القصاص- جلسه 1- 20-07-1401
نمایش تعداد