خطا
  • XML Parsing Error at 9:19. Error 76: Mismatched tag

باورها و پرسش ها

چهارشنبه, 29 خرداد 1392 ساعت 13:00
منتشرشده در تالیفات

 

عنوان:          باورها و پرسش ها
نویسنده:          آیت الله هادوی تهرانی
شابک:          964-91573-3-6
انتشارات:          موسسه فرهنگی خانه خرد
سال انتشار:          1382
نوبت چاپ:          
زبان:          فارسی

توضیحات:     

باورها در روزگار معاصر با پرسش ها رویرو هستند. این مواجهه اگر به گونه ای شایسته سامان یابد، سرآغاز حیات و حرکتی مبتنی بر اعتقادات صحیح و استوار خواهد بود. کتاب حاضر می کوشد پاسخی در خور به چنین پرسش هایی را به فرهیختگان عرضه کند. قبض و بسط تئوریک شریعت، اخلاق سنتی و مدرن، مدیریت فقهی و علمی، خاتمیت و کمال دین، و ثابت و متغیر در دین برخی از جستارهای مجموعه را تشکیل می دهند.

 

تصویر جلد:

 

فهرست

سرآغاز

11

گفتارها

13

گفتار اول: مکتب حسین و فرهیختگان

15

گفتار دوم: سرّ خاتمیت

33

گفتار سوم: منابع شناخت دین

45

گفتار چهارم: کمال دین

59

گفتار پنجم: فقه و مدیریت

69

گفتار ششم: انسان شناسی اسلام

83

گفتار هفتم: اخلاف سنتی و اخلاق مدرن

95

گفتار هشتم: مدیریت فقهی، مدیریت علمی

103

نوشتار: فهم کتاب و سنت

113

زمینه ی فهم و نظریه ی قبض و بسط

115

قبض و بسط تئوریک شریعت

123

ارزیابی نظریه ی قبض و بسط

133