خطا
  • XML Parsing Error at 9:19. Error 76: Mismatched tag

قضاوت و قاضی

چهارشنبه, 29 خرداد 1392 ساعت 12:55
منتشرشده در تالیفات

عنوان:          قضاوت و قاضی
نویسنده:          آیت الله هادوی تهرانی
شابک:          964-5809-04-5
انتشارات:          انتشارات خانه خرد
سال انتشار:          1385
نوبت چاپ:          
زبان:          فارسی

توضیحات:

"قضاوت در اسلام" شرحی بر آرای حضرت امام خمینی (ره) در سه بخش قضا، شهادت و اقرار در کتاب "تحریر الوسیلة" است که با چینشی منطقی آیین دادرسی اسلامی را به شیوه ای استدلالی عرضه می کند. جلد اول این مجموعه با عنوان "قضاوت و قاضی" به شخصیت، وظایف، آداب و احکام قاضی می پردازد و سپس آیین دادرسی در اسلام را مورد بحث قرار می دهد.

 

تصویر جلد:

 

فهرست

اولين سرآغاز

17

پيش گفتار

19

بخش اول: كليات

21

فصل اول: قضاوت

23

فصل دوم: مكتب قضايى اسلام

30

بخش دوم: منصب قضاوت

35

فصل اول: منصب قضاوت و معصومان‏عليهم السلام

38

فصل دوم: منصب قضاوت و فقيهان

43

فصل سوم: قاضى تحكيم

60

بخش سوم: شخصيت قاضى

71

فصل اول: شرايط و صفات قاضى منصوب از سوى شارع

73

فصل دوم: شرايط و صفات قاضى منصوب از سوى فقيه

140

فصل سوم: شرايط و صفات قاضى تحكيم

154

فصل چهارم: راه‏هاى احراز شرايط و صفات قاضى

154

بخش چهارم: وظايف، آداب و احكام قاضى

159

فصل اول: وظايف قاضى

161

فصل دوم: آداب قاضى

179

فصل سوم: احكام قاضى

181

بخش پنجم: دادرسى

195

فصل اول: مدعى و منكر

204

فصل دوم: شرايط پذيرش دعوا

212

فصل سوم: كيفيت دادرسى

235

فصل چهارم: حكم قضايى

295

كتابنامه

317