استفتائات (طبقه بندی موضوعی:سحر، هییپنوتیزم، تسخیر جن و روح، علوم غریبه)