با سلام وعرض ادب حاج اقا به شخصی کالایی را می فروشیم خریدار قبل از معامله با من شرط کرده قیمتی که به من می دهی باید کمتر از جای دیگه باشه حقیقتا من احساس می کنم که اگه بخوام به مشتریان دیگه بالاتر بفروشم اجحاف درحق خریدار ومردم میشه ومشتریام کم میشه به همین خاطر ان شرط که با ان مشتری گذاشتم تخلف شرط می کنم حالا سوالاتی داشتم ایا معامله بنده حرام میشه وسوال دوم ایا اگه روزی متوجه بشه که من تخلف کردم از شرط می تونه معامله را فسخ کند وسوال سوم ایا معصیتی شده

باسمه تعالى
1. معامله صحیح است. 
2. هر گاه شخص از تخلف شرط مطلع شود، می تواند معامله را فسخ کند.
3. عدم عمل به شرط جایز نیست.

کد سایت fa10277
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت