باسمه تعالی سلام علیکم شخصی با آب سرد غسل جنابت کرد وغسلش تمام شد. ولی بعد از چند دقیقه یا چند ساعت، قدری احساس مشکل کرد. فرض کنیم قدری سرماخوردگی شده، چند بار سرفه کرد یا بدنش از سرما قدری می لرزید، یا در روده اش سرماخوردگی شده (با معذرت) در یک روز چند بار به دستشویی (غائط) می رفت‌. آیا در این حال غسلش صحیح است ؟

باسمه تعالی

۱. با توجه به توضیحات سؤال، انجام غسل در نظر عرف ضرری نبوده و از این جهت غسل شما با اشکال مواجه نیست و صحیح بوده است. (همان جواب سوال مشابه)
۲. اگر فردی غسل کند و بعداز آن بفهمد برایش ضرر داشته است، غسل صحیح است.

کد سایت fa10281
طبقه بندی موضوعی اغسال