باسمه تعالی سلام علیکم مسأله تقریباً این است که: زید نیازی به سونوگرافی داشت. عمرو او را راهنمایی کرد و گفت که برو به فلان بیمارستان ، آنجا پزشکی هست من هم به او زنگ می کنم. زید هم به همان بیمارستان (شخصی نه دولتی) برای سونوگرافی می رود. برای اینکه ببیند آیا آب در حفره شکم جمع شده است یا نه. زید پول این کار را از اول در طبقه اول پرداخت کرده (فرضا ۲۰ دولار) و نوبت می گیرد و می‌رود به نزد پزشک. به او میگوید که عمرو به شما زنگ زده بود..... پزشک هم معاینه می کند ولی علاوه بر این کار (آب در حفره شکم جمع شده یا نه)، کبد و غیره وضعیت آنها را نیز بررسی می کند. سپس روی کامپیوتر نیز نوشته می شود، چاپ می شود و داده می شود. اگر پول تمام این کار را از اول در طبقه اول گفته بود، پولش زیاد می‌شد (فرضا ۱۰۰ دولار)، ولی برای اینکه زنگ شده بود نیکی کرد. ولی مسأله اینجاست این بیمارستان مال آن پزشک نیست، اگر فرض کنیم که آن پزشک از صاحب بیمارستان فقط حقوق میگیرد و صاحب بیمارستان هم خبر ندارد از کار پشک یا اجازه ندارد که برای بیماری های اضافی بدون پرداخت هزینه معاینه یا معالجه شده باشند، آیا الان زید از صاحب بیمارستان حلالیت بطلبد ‌(یا مبلغ ۸۰ دولار را بپردازد) یا بر گردن پزشک است و بر گردن زید چیزی ندارد ؟

باسمه تعالی

اگر مطابق سوال فرض کنیم که
۱. هزینه پرداخت نشده صرفا حق بیمارستان است نه خود پزشک؛
۲. دادن تخفیف به بیمار توسط کادر درمان و بدون هماهنگی با مدیریت، در آن بیمارستان متداول  نیست یا رسما ممنوع شده است؛
پرداخت هزینه بر عهده بیمار است؛ مگر آنکه پزشک مزبور آن هزینه را شخصاً تقبل کرده باشد.

کد سایت fa10282
طبقه بندی موضوعی حق الناس