حکم شرکت در مسابقۀ LOTTO چیست؟
یک مسابقه است به اسم LOTTO که چند تا شماره از 1 تا 50 انتخاب می کنند و بعد کل مردم کشور شرکت می کنند. بعد 50 شماره را می ریزند در دستگاه چرخان و می چرخد. هر کس شماره های انتخابی اش با این شماره های دستگاه یکی باشد، پول زیادی برنده می شود آیا این پول حلال است یا نه؟

باسمه تعالی

چنین مسابقه ای حرام است.

کد سایت fa1518
طبقه بندی موضوعی مسابقه، سرگرمی، قمار