مرابحه وکالتی چیست؟ آیا در شرع مقدس چنین چیزی وجود دارد؟
مرابحه وکالتی چیست؟ آیا در شرع مقدس چنین چیزی وجود دارد؟ مثلا اگر مشتری به فروشنده مراجعه کند، و از وی کالایی را بخواهد؛ آنگاه فروشنده پولی را به مشتری بدهد و به وی وکالت دهد که از طرف خودش (فروشنده) کالایی را خریداری کند، سپس فروشنده، همان کالا را با اضافه کردن سودی بر قیمت خریداری شده توسط مشتری، به وی بفروشد؟

باسمه تعالی

این فرض صحیح است و در تمام عقود و ایقاعات شرعی می توان بنحو وکالت عقد یا ایقاع را انجام داد.

کد سایت fa3686