فروش اجزاء خوک به غیر مسلمان چه حکمی دارد؟
در یک فروشگاه مشغول به کارم. اکثر مشتری هایمان غیر مسلمان هستند. این فروشگاه محصولات ویتامینه را به صورت کپسول می فروشد. به تازگی متوجه شده ام که این کپسول ها از گوشت خوک درست شده اند. حال می خواهم بدانم آیا این کار حرام است؟ درصورت صحت، آیا می بایست این شغل را رها کنم؟

باسمه تعالی

1. در مورد مواد تشکیل دهنده کپسول باید به متخصصان دارو سازی مراجعه کنید.

2. اگر اجزاء خوک در چیزی باشد، نجس و حرام است و فروش آن به مسلمان جایز نیست، ولی فروش آن به کسانی که خوک را حلال می دانند (غیر مسلمانان مانند مسیحیان) جایز است.

کد سایت fa445