آیا می توانیم برای جبران حقوق مزایایی که یک سازمان در پرداختش اجحاف می کند، با ثبت اضافه کاری صوری و ... اقدام کنیم؟
من در یک شرکت به عنوان کارمند کار می کنم. با توجه به مقررات می بایست در پست مشخص شده فعالیت کنم لیکن در بسیاری از مواقع مدیر واحد در قسمت های دیگر که پرسنل آن ها کار نمی کنند یا غیبت می کنند جهت انجام آن کارها از من استفاده می کنند و هیچ حقوقی بابت آن پرداخت نمی کنند. به این مسأله اعتراض کردم اما چون بسیاری از پرسنلی که کار خود را به درستی انجام نمی دهند، از بستگان مسئولین سازمان هستند، کاری با آن ها ندارند. در هر صورت اگر به مدیر واحد یا مدیرعامل شرکت مراجعه کنیم، در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی شود. تفاوت حقوق و مزای در بین پرسنل بسیار زیاد و این تفاوت در بین پرسنل هم سطح هم وجود دارد. گاهی کاری را ما انجام می دهیم و به اسم کار ما پاداش می گیرند و آن را بین خود تقسیم می کنند و مبلغی بسیار کم جهت اعتراض نکردن به ما می دهند. برای مثال یک بار به من و یکی از همکارانم به مدت 6 ماه کاری مشخص را محول کردند و در آخر سال بابت این کار نامه ای به مدیرعامل ارسال و تقاضای پاداش 5 میلیون تومانی کردند و از این پاداش فقط 250 هزار تومان به ما دو نفر دادند و باقیماندۀ آن را بین پرسنلی که هیچ حضوری نداشتند و از دوستان آن ها بودند، تقسیم کردندً مثلاً یکی از همکاران خانم که به مدت 9 ماه در مرخصی بود و تنها 10 روز آمده بود، از این پاداش دریافت کرد. هیچ گونه مدرک و یا قانونی جهت دفاع و اعتراض و حمایت از حقوق ما وجود ندارد. مدتی است تصمیم گرفتم از حقوق خود شخصاً دفاع کنم. به همین علت از طریق ثبت اضافه کار و ماموریت اداری سعی در افزایش حقوق و جبران کاستی های آن را دارم بسیاری از مواقع در ساعت اضافه کار و یا ماوریت اداری، کار شخصی خود را انجام می دهم و حقوق آن را دریافت می کنم و آن را به جای کارهای انجام شده قرار می دهم که بابت آن حقوقی دریافت نکردم. نمی خواهم دزدی کنم اما چگونه باید از حق خود دفاع کنم؟ چگونه باید جلوی این بی عدالتی را بگیرم؟ نگویید در جامعۀ اسلامی هستیم و باید رعایت کنیم. ما در مدینۀ فاضله نیستیم. نگویید باید به مراجع قانونی شکایت کنم؛ زیرا چنین چیزی هم از لحاظ تئوری و هم عملی ممکن نیست. آیا حقوقی که بابت ثبت اضافه کار و ماموریت اداری که در آن کاری انجام نمی شود، دریافت می کنم، حلال است؟ با توجه به موقعیت کاری ام، می توانم از این طریق بخشی از این بی عدالتی هایی را که نسبت به من انجام می شود، جبران کنم. نمی خواهم بیشتر از حق خود این کار را انجام دهم. هر چند حقوق بسیاری از پرسنل دیگر همچنان پایمال می شود. می خواهم به این سؤالم از روی مصادیق واقعی پاسخ دهید.

باسمه تعالی

اگر این سازمان دولتی باشد، چنین کاری جایز نیست. همچنین اگر سازمان غیر دولتی است و مدیران مالکیتی نسبت به آن ندارد، این کار جایز نیست. اما اگر سازمان غیر دولتی باشد و مدیران سازمان، مالکان آن باشند و پذیرش کار از سوی شما به معنای پذیرفتن هر مقدار که به شما بدهند، نباشد و حق شما را واقعاً تضییع کرده باشند، می توانید از باب تقاص به مقداری که مقررات همان سازمان اجاز می دهد، حق خود از اموال این سازمان مثلاً از طریق اضافه کاری صوری دریافت کنید.