خواهشمند است بفرمایید که مقلدان جناب عالی برای پرداخت فطریه به کجا مراجعه کنند و تحویل دهند؟
خواهشمند است بفرمایید که مقلدان جناب عالی برای پرداخت فطریه به کجا مراجعه کنند و تحویل دهند؟

 باسمه تعالی

شما می توانید مبلغ فطریه را به حساب ذیل واریز کنید و سپس از طریق تماس با دفتر (37720021-025) یا سامانۀ پیامکی (30004954) یا سامانۀ تلگرامی (09100790030)، با اعلام مبلغ، نام صاحب وجه، سید بودن یا نبودن صاحب وجه، نام واسطه، آدرس دریافت کنندۀ رسید، نسبت به دریافت قبض رسید آن، اقدام فرمایید:

شمارۀ حساب نزد بانک ملی به نام مهدی هادوی مقدم:

0107069350000

شبای حساب:

IR170170000000107069350000

شمارۀ کارت همین حساب:

6037-9972-5487-0158

 

 

کد سایت fa5679