اینکه در اذان و اقامه شهادت به ولایت امام علی به قصد قربت مستحب است، این شهادت باید به چه عبارتی باشد؟
اینکه در اذان و اقامه شهادت به ولایت امام علی به قصد قربت مستحب است، این شهادت باید به چه عبارتی باشد؟ آیا به این عبارت هم صحیح است: «أشهد أن علیاً حجة الله»؟ اگر چنین مضمونی را بدون قصد ورود به عبارت‌هایی دیگر مانند «أشهد أن علیاً امیر المؤمنین باب نجاة الله» گفته شود، آیا اشکال دارد؟ آیا به چنین اذان و اقامه‌ای می‌توان اکتفا کرد؟

باسمه تعالی

ولایت امیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ مطلب حقی است ولی شهادت به این ولایت با هر تعبیری که باشد، جزء لازمِ اذان نیست، بلکه جزء مستحب آن نیز نیست. البته امروزه بیان این شهادت در اذان به یکی از شعائر مکتب اهل بیت تبدیل شده است و از این باب، گفتنش کار پسندیده ای است ولی احتیاط واجب آن است که به لحاظ تعداد دفعات و کیفیت عبارت به گونه ای باشد که معلوم شود جزء اذان نیست و زمینه بدعت و انحراف در شریعت فراهم نگردد.

کد سایت fa5702
طبقه بندی موضوعی اذان و اقامه