بعضی از افراد هنگام اذان گفتن با شنیدن صدای «الله اکبر» بلند «کبیراً، کبیراً» می گویند. این کار چه حکمی دارد؟
بعضی از افراد هنگام اذان گفتن با شنیدن صدای «الله اکبر» بلند «کبیراً، کبیراً» می گویند. این کار چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

این عبارت در روایت خاصی وارد نشده است؛ هر چند در روایت آمده است که جواب دادن به اذان روزی شخص را زیاد می کند و این کار می تواند از مصادیق جواب دادن محسوب شود و البته تکرار فرازهای اذان مستحب است.

کد سایت fa5971
طبقه بندی موضوعی اذان و اقامه