آیا گناهان لواط و استمنا حق الله هستند؟ باید حلالیت گرفت و باید به آن طرف هم بگویی توبه کند؟ برای جبران چه باید کرد؟
آیا گناهان لواط و استمنا حق الله هستند؟ باید حلالیت گرفت و باید به آن طرف هم بگویی توبه کند؟ برای جبران چه باید کرد؟

باسمه تعالی

1. در جایی که لواط با رضایت دو طرف رخ می دهد، هر دو باید توبه کنند و توبه در اینجا این است که تصمیم بگیرند هرگز این کار را تکرار نکنند و از هرچه که آن ها را به این کار سوق می دهد، جداً اجتناب کنند. در برخی موارد، لواط مصداق تضییع حق الناس است؛ مثلاً فردی با زور و اکراه با کسی لواط کند و با انتشار خبر آن، آبروی فرد مجبور شده مخدوش شود یا به جسم وی آسیب وارد گردد که در این موارد علاوه بر ندامت قلبی و تصمیم و عزم بر ترک این کار، باید به نحوی از انحاء نسبت به اعادۀ حثیت وی اقدام کند و خسارت جانی بر وی را جبران کند.

2. در خصوص استمنا اگر منظور این است که کسی با دیدن فرد دیگر یا تخیل و تصور او، تحریک گردد و کاری کند که به اوج لذت جنسی ـ یعنی ارگاسم ـ برسد و منی از او خارج شود و بدن او پس از آن سست گردد، این کار حرام است اما از موارد تضییع حق الناس نیست. بنابراین فرد باید توبه کند؛ یعنی تصمیم بگیرد هرگز این کار را تکرار نکند. افشای استمنا و اعتراف به آن حرام است.

کد سایت fa6395
طبقه بندی موضوعی خود ارضایی|حق الناس|حد لواط