قبلاً فرمودید کاشت ناخن برای زیبایی جزء اغراض عقلایی مشروع است و وضو و غسل عادی هم دارد. معمولاً روی این کاشت از لاک استفاده می کنند. آیا این لاک برای وضو و غسل باید پاک شود.
من قبلاً مصادیق اغراض عقلایی مشروع را پرسیدم که فرمودید زیبایی را هم شامل می شود و کاشت ناخن برای زیبایی جزء اغراض عقلایی مشروع است و وضو و غسل عادی هم دارد. حال سؤالم این است که معمولاً روی این کاشت خانم ها از لاک استفاده می کنند. آیا این لاک برای وضو و غسل باید از روی ناخن کاشت شده پاک شود.

باسمه تعالی

لازم نیست پاک شود و غسل و وضو با آن صحیح است.

کد سایت fa6704
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال