آیا کسانی که مادرشون از سادات هستند، از ذریه پیغمبر و حضرت زهرا محسوب می شوند و روایاتی که درباره احترام سادات هست شامل این افراد می شود؟
سلام سال نوتون مبارک باشه ببخشید من از خدمتتون ۲ تا سوال داشتم،آیا کسانی که مادرشون از سادات هست،ازذریه پیغمبر و حضرت زهرا محسوب میشوند و روایاتی که درباره احترام سادات هست شامل این افراد میشود؟؟سوال دومم اینه که با توجه به آیه لهم مایشائون در قرآن،افراد بهشتی میتوانند به تمام خواسته های مادی و معنوی برسند؟؟یا چیز هایی که در دنیا نداشتند؟؟

باسمه تعالی

جواب سؤال اول

1. در احکام شرعیِ مربوط به سیادت فرقی بین کسی که از ناحیۀ پدر به سادات انتساب دارد و بین کسی که از ناحیۀ مادر به سادات منتسب است، وجود ندارد.
2. احترام به سادات از این باب که در راستای احترام به نبی(ص) و معصومین(ع) است و بدان توصیه شده، واجب است و فرقی بین منتسبین از سوی پدر و مادر نیست.

جواب سؤال دوم

در بهشت آنچه بهشتیان بخواهند برایشان فراهم است؛ چه مادی و چه معنوی.

کد سایت fa9701