حکم شرط بندی در بازی های اینترنتی چیست؟
برخی بازی های اینترنتی وجود دارند که در آن دو نفر شرط بندی می کنند؛ البته این شرط بندی از نوع پول واقعی نیست، بلکه در آن بازی هر کسی حسابی دارد که در آن مقداری سکه هست و ارزش خارجی ندارد. حکم این بازی چیست؟

باسمه تعالی

1. اگر سکه های داخل بازی در نظر عرف ارزشی دارند و قابل خرید و فروش هستند؛ یعنی مردم حاضر هستند بابت آن پولی پرداخت کنند، شرط بندی در آن حکم قمار را پیدا می کند و جایز نیست.

2. توصیه می‌شود از انجام کارهایی که ارزش عقلائی ندارند، پرهیز کنید و مشغول کاری شوید که برای دنیا و آخرتان مفید باشد.

کد سایت fa5205