اگر پدر و مادر به رفتن برای تبلیغ رضایت نداشته باشند، تبلیغ ترجیح دارد یا راضی نگه داشتن آن ها؟
بنده طلبه سال سوم درس خارج هستم. وقتی می خواستم به حوزه بیایم، خانواده ام راضی نبودند و از منزل فرار کردم و بعد از مدتی، موفقیت من آن ها را راضی کرد. از همان زمان، زبان انگلیسی می خواندم و الآن می توانم با همکاری حوزه، برای تبلیغ بین الملل اقدام کنم و این توانایی را دارم. چون اسلام را سلفی ها و سنی ها ترویج می دهند، با توجه به توانایی که در زبان انگلیسی دارم، احساس ضرورت می کنم که برای تبلیغ خارج از کشور اقدام کنم اما پدر و مادرم راضی نیستند. در حالی که خانواده ام جوان هستند و توانایی زندگی به تنهایی را دارند. احتمال می دهم که بعد از رفتن و رسیدن خبرهای موفقیت آمیز من، خوشحال می شوند. در این صورت، تکلیف من چیست؟ خانواده را ترجیح دهم و نیاز جهان اسلام، علائق خودم و ضرورت تبلیغ بین الملل را زیر پا بگذارم یا با مهربانی و احترام آن ها را راضی کنم و به تبلیغ بین الملل بپردازم؟ اضطرابی که خانواده ام دارند، طبیعی است یا من موجب آن شده ام و خداوند مرا عقاب خواهد کرد؟

باسمه تعالی

1. اگر تبلیغ در شرایط گفته شده به حدی ضروری باشد که ترک آن برای شما جایز نباشد، نیاز به اجازۀ پدر و مادر ندارید، بلکه مخالفت و اذیت شدن ایشان نیز مجوز ترک آن نمی شود. اما واجب است حتی الامکان به گونه ای عمل کنید که کمترین ناراحتی و اذیت متوجه والدین گردد.

2. اگر تبلیغ در حد گفته شده ضروری نباشد، نیاز به اطلاع پدر و مادر و کسب اجازه ندارید ولی در هر حال واجب است به گونه ای عمل کنید که باعث ناراحتی و اذیت آن ها نگردد. بنابراین اگر در صورت اطلاع ایشان، این کار باعث ایذاء آن ها شود، جایز نخواهد بود.

کد سایت fa5246