من هم به عنوان پیشخدمت کار حرام کردم و هم الآن کار دائمی حلال پیدا کردم. روز خمس را روز شروع به کار به عنوان پیشخدمت قرار دهم یا روز شروع به کار دائمی؟
من یادم نمی آید چه زمان شروع به کار و کسب در آمد کرده ام ولی ماهش تقریباً به یادم می آید. من در هفته یکی دو مرتبه به عنوان پیشخدمت کار کرده ام. آن هم در مجلس گناه بوده است و شراب حمل کرده ام و در قدح مشتری شراب ریخته ام. حدوداً دو سه سال این گونه کار کرده ام. سپس بعد از اینکه به سربازی رفتم و آمدم کار دائمی پیدا کردم و کار می کنم. روز شروع به کار دائمی ام را دقیقاً می دانم. روز خمس را روز شروع به کار به عنوان پیشخدمت قرار دهم یا روز شروع به کار دائمی؟

باسمه تعالی

1. پیشخدمتی که کار حرام هم می کند ولی فقط برای کار حرام استخدام نشده است، عقد اجاره اش صحیح است و مالک اجرت کار  غیر حرام می شود.

2. بنابراین اگر شما از کار اول خود درآمد حلال هم داشته اید، باید روزی را سر سال خمسی خود قرار دهید که اولین درآمد حلالتان از این کار اول را دریافت کرده اید و اگر از کار اول در آمد حلال نداشته اید، سر سال خمسی شما اولین روز دریافت درآمدتان از کار دوم تان خواهد بود.

کد سایت fa5864
طبقه بندی موضوعی تعیین سال خمسی