حکم شرکت در مسابقۀ پیش بینی اینترنتی و آنلاین چیست؟
بنده در مسابقۀ پیش بینی آنلاین کازینو شرکت کردم. مقداری پول واریز کردم مثلاً 50 هزار تومان و برای هر بازی هزار تومان پیش بینی کردم که ضریب آن بالای 2 است و اگر پیش بینی درست در بیاید، هزار تومان می شود 2 هزار. در واقع مقدار پول پیش بینی شده ضرب در ضریبی می شود که سایت در نظر گرفته است. من بابت این پول که می دهم، پشیمان نیستم و همچنین از این طریق کسب درآمد می کنم. بفرمایید حکم این کار چیست؟

باسمه تعالی

این نوع مسابقه از موارد قمار شمرده می شود و شرکت در آن و کسب درآمد از این طریق حرام است.

کد سایت fa5943
طبقه بندی موضوعی مسابقه، سرگرمی، قمار