آیا تا زمانی که صاحب ماشین و منزل نشدم خمس به من تعلق می گیرد؟
حدود ۱۲ سال است که کار می کنم، در شروع فعالیت خودم پدرم سرمایه ای به من داد که کار کنم و در خانه پدر زندگی می کردم 2 سال بعد ازدواج کردم و پدرم یک ماشین به من هدیه داد، من هم آن را به همسرم دادم و بعد مستأجر شدم. حدود 7 سال زندگی مشترک داشتیم که در طول این سال ها هیچ گاه نتوانستم صاحب ماشین و منزل بشوم. با پولی که پدرم به من داده بود، یک زمین در سال 1385 خریده بودم. سال 1394 همسرم قصد طلاق کرد و در نهایت طلاق گرفتیم و همسرم آن زمین را هم به عنوان مهر از گرفت. من مجدد یک سال بعد ازدواج کردم. اما همچنان قادر نشدم برای خود ماشین و منزل تهیه کنم و یک سالی مستأجر بودم ولی اکنون در منزل پدر خانمم زندگی می کنیم. حال سؤال من این است که تکلیف خمس من چگونه است؟ آیا تا زمانی که صاحب ماشین و منزل نشدم خمس به من تعلق می گیرد؟ در این سال ها که به فکر خمس نبودم به من گفته شده بود تا زمانی که نتوانستی برای خود ماشین و منزلی تهیه کنی از پرداخت خمس معاف هستی. ولی امسال به این موضوع شک کردم که آیا صحت دارد یا خیر اگر صحیح نیست خمس گذشته را چگونه باید محاسبه کنم؟ چون هیچ یادداشتی از میزان سود و زیان های خود در سال های قبل و خرج و مخارج ندارم و به دلیل ورشکستگی همسرم هم از من طلاق گرفت و تنها دارایی ای که داشتم همان زمین بود که آن را هم گرفت آیا می بایست خمس آن زمین را که با پول پدرم خریدم در همان سال 85 می دادم؟

باسمه تعالی

1. برای تعیین و تکلیف خمس اموال تان باید لیستی از اموال خود تهیه کنید و با مراجعه به مجتهد جامع الشرایط یا نمایندۀ وی نسبت به محاسبۀ اموال و تعیین سال خمسی اقدام کنید. برای این کار می توانید با همین دفتر تماس بگیرید.

2. صرف داشتن یا نداشتن ماشین یا منزل باعث معافیت از خمس نمی شود.

3. به اصل قیمت خرید زمین و افزایش قیمت آن پس از یک سال از زمان خرید تا سالی که در ملک شما بوده است، خمس تعلق گرفته است؛ مگر آنکه گذاران زندگی شما بر داشتن این زمین متوقف بوده و از طریق آن معشیت متعارف خود و افراد تحت تکفل خود را تأمین می کرده اید مانند اینکه زمین کشاوزی بوده باشد که در این صورت مشمول خمس نبوده است.