آیا می توانم دروس حوزه و دانشگاه را با هم بخوانم؟
بنده در حال خواندن دروس طلبگی هستم اما بسیار علاقمند به علوم انسانی نیز می باشم. برخی به من می گویند که می توان دروس طلبگی را بدون ضرر رسانیدن به دروس حوزوی و دروس دانشگاهی خواند و برخی هم می گویند که یکی را دنبال کن و بعد به دیگری بپرداز. آنان که می گویند با هم می توان خواند دو راه ارائه می دهند؛ یکی شرکت غیر رسمی در حوزه و تحصیل در دانشگاه معتبر و دومی شرکت رسمی در طلبگی و تحصیل در دانشگاه از پایه هفتم به بعد که امکان همزمانی تحصیل در هر دو عرصه وجود دارد. منتهی اشکال این راه دوم آن است که ممکن است طلبه تهرانی مثل بنده بخواهد از پایه هفتم به قم بیاید دیگر نمی تواند در یک دانشگاه معتبر تحصیل نماید تا به دلیل مدرک گرایی و دانشگاه با سابقه ی بیشتر (با عرض تأسف) تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد. لذا بنده متحیرم که چه کنم! لطفا عنایت فرموده و بالتفصیل راهنمایی بفرمائید.

باسمه تعالی

1. اگر شخص استعداد و پشتکار لازم برای رسیدن به قلّه‌های علمی را دارد و می‌تواند به اجتهاد برسد، در شرایط فعلی که این واجب کفایی به اندازۀ کافی تأمین نشده‌است، واجب است به تحصیل علوم دین بپردازد.

2. تحصیل همزمان در حوزه و دانشگاه به شرط آنکه صدمه ای به عمق تحصیل حوزوی و وظایف طلبگی وارد نشود، جایز است؛ هر چند تجربه نشان داده است تحقق چنین شرطی در عمل بسیار مشکل است.

3. تجربه مبلغین موفق نشان داده است که مدرک دانشگاهی، برای تاثیرگذاری طلاب بر مخاطب خود، اثر زیادی ندارد و آنچه مهم است اخلاص در عمل و رعایت اخلاق اسلامی و تسلط بر علوم دینی است.

کد سایت fa3405
طبقه بندی موضوعی تحصیل در حوزه